Prihlásenie

Päť rád, ako investovať bez rizika strát

Bratislava, 30. apríl 2012


V dnešnej ekonomicky neistej dobe strácajú peniaze na bežnom účte veľmi rýchlo svoju hodnotu. Najvhodnejší spôsob, ako svoje úspory zhodnotiť bez zbytočného rizika finančnej straty, predstavujú zaistené investície. V spolupráci s odborníkmi sme pre vás pripravili niekoľko informácií, o ktorých by ste pri investovaní do zaistených podielových fondov a investičných spoločností mali byť dostatočne informovaní.


Investovať a zhodnotiť svoje úspory bez rizika finančnej straty je spravidla možné v špecializovaných zaistených podielových fondoch, ktoré zvyčajne ponúkajú banky a ďalšie finančné inštitúcie. Zaujímavé možnosti garantovaných investícií ponúkajú aj špecializované investičné spoločnosti. Tie väčšinou zmluvne garantujú úrok z vkladu klienta.

 

Zaistené investície ponúkajú minimálne riziko strát

Princíp zaisteného investovania vám zaručí, že sa hodnota vašej investície nikdy nezníži. Ide o vysoko bezpečný spôsob, akým úspory správne uložiť a dostatočne zhodnotiť. Výnos zo zaistených investícií je síce nižší ako pri rizikovejších finančných produktoch, výhodou však je minimálne riziko strát. Pokiaľ teda budete investovať do niektorého z rizikovejších finančných produktov, môžete síce viac zarobiť, musíte však počítať s rizikom dočasných alebo dlhodobejších strát. Zaistené podielové fondy a ďalšie podobné finančné nástroje sú preto vhodným nástrojom k vyššiemu zhodnoteniu vašich úspor v porovnaní s bežným sporiacim účtom alebo termínovaným vkladom.

 

Bezpečné ponuky investičných spoločností

Bezpečné zaistené investície ponúkajú rôzne finančné spoločnosti, ktoré investujú napríklad do realitných projektov. V takom prípade je investícia väčšinou zaistená so zmluvne garantovaným výnosom a investor má preto záruku, že o svoje vložené prostriedky nepríde. „Vložené investície v našom prípade kryje záložná zmluva na nehnuteľnosť vystavená v prospech klientov. Vďaka tomu ide o jeden z najbezpečnejších spôsobov zhodnotenia finančných úspor, navyše je tento spôsob vhodný aj pre drobných investorov,“ uviedol Jan Burský zo spoločnosti Reality Investing, ktorá ponúka možnosť investovania do nehnuteľností so zmluvne garantovaným úrokom schváleným Národnou bankou Slovenska.

 

Zaistené podielové fondy zaručujú zhodnotenie vkladu

Jednu z najčastejšie využívaných možností investovania s minimálnym rizikom strát predstavujú zaistené podielové fondy. Ide o špecializované fondy, pri ktorých sa určitá časť vložených peňazí klientov použije na veľmi bezpečné investovanie do štátnych dlhopisov a menšia časť sa použije na rizikovejšie investovanie s možnosťou väčšieho výnosu. Vďaka tomu môžu zaistené fondy garantovať určité zhodnotenie investícií a ponúknuť aj prípadný bonus zo svojich ďalších finančných aktivít.

 

Vystihnite tú správnu chvíľu

Pri úvahách o investovaní do zaistených podielových fondov je potrebné počítať s obmedzenou dobou, počas ktorej sú tieto investičné nástroje klientom k dispozícii. Táto lehota sa označuje ako upisovacie obdobie a iba počas nej je možné do zaistených podielových fondov investovať. Akonáhle upisovacie obdobie skončí, fond sa uzatvára a začína svojim klientom peniaze zhodnocovať. Z dôvodu upisovacieho obdobia nie je možné do zaistených podielových fondov investovať priebežne po menších čiastkach, vhodné sú preto pri vložení väčšej jednorazovej čiastky, napríklad pri voľnej hotovosti zo sporiaceho účtu.

 

Dodržovanie zmluvného investičného horizontu

Pri využívaní zaistených investícií je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ich likvidite. Aby sa vložené finančné prostriedky zhodnotili čo najviac, nemal by ich investor vybrať zo zaisteného podielového fondu predčasne. Niektoré zaistené podielové fondy navyše v tomto prípade vyberajú aj výstupné poplatky. „Pre investora je vždy najvýhodnejšie dodržať celý investičný horizont a vložené prostriedky ponechať investované až do dohodnutého dátumu splatnosti. Predčasný výber investovaných prostriedkov má vždy na následok nižší výnos,“ uviedol Jan Burský zo spoločnosti Reality Investing

Nehlasované