Prihlásenie

Saxo Bank: V roku 2009 si ekonomika siahne na nové dno

Londýn a Kodaň, 17. decembra 2008

Ropa sa obchoduje za 25 USD. Index S&P 500 padol o 50 % na hodnotu 500. Rast čínskeho HDP padá na nulu. EUR/USD padá na 0,95. Taliansko opúšťa režim ERM. Pokiaľ sa 10 šokujúcich prognóz Saxo Bank pre nasledujúci rok stane skutočnosťou a splní sa rovnako ako väčšina prognóz pre rok 2008, ekonomické podmienky v roku 2009 sa dramaticky zhoršia.

„Predpovedáme, že rok 2009 bude bodom obratu, pretože ďalej sa už situácia zhoršiť nemôže. A to je pozitívny jav,” hovorí hlavný stratég banky, David Karsbøl.

Predpovede Saxo Bank, špecialistu na online obchodovanie a investície, sú zostavené ako súčasť Výhľadu pre rok 2009. Ako každý rok, aj tento banka spracovala predpovede udalostí, ktoré budú mať výrazný vplyv na svetové kapitálové trhy. Tieto udalosti majú niekoľko spoločných čŕt, často prichádzajú nepredvídateľne, doslova ako blesk z jasného neba, majú veľký dopad, vyskytujú sa ojedinele a sú mimo rámec normálnych očakávaní.  Rok 2009 poskytuje bezútešný pohľad.

Šokujúce prognózy Saxo Bank pre rok 2009:

1)Dôjde k veľkým sociálnym nepokojom v Iráne, pretože vláda nebude schopná zaistiť dodávky základných potrieb kvôli nižším cenám ropy.

2)Ropa sa bude obchodovať za 25 USD, pretože sa spomalí dopyt kvôli najhoršiemu globálnemu ekonomickému spomaleniu od Veľkej hospodárskej krízy.

3)Index S&P sa v roku 2009 dostane na hodnotu 500 kvôli klesajúcim ziskom, znižujúcej sa hodnote nehnuteľností a rastúcim nákladom na financovanie v podnikovom sektore.

4)Európska únia pravdepodobne príjme opatrenia proti nadmerným schodkom štátnych rozpočtov v niektorých členských štátov EU a Taliansko môže uskutočniť predchádzajúce hrozby a úplne opustiť mechanizmus ERM.

5)Menový pár AUD/JPY poklesne na 40. Pokles na komoditných trhoch ovplyvní austrálsku ekonomiku.

6)Menový pár EUR/USD poklesne na 0,95 a neskôr sa dostane na 1,30 , pretože salda európskych bank budú pod obrovským tlakom kvôli angažovanosti sa na ochabujúcich východoeurópskych trhoch a ekonomickom napätím v Európe.

7)Rast čínskeho HDP poklesne na nulu. Vývozom ťahané odvetvia čínskej ekonomiky budú značne poškodené voľným pádom ekonomickej aktivity globálneho obchodu, a to hlavne v USA.

8)Kto prišiel prvý, bude prvý aj vonku. Niektoré východoeurópske meny, ktorých kurz je naviazaný alebo čiastočne naviazaný k euru, budú pod rastúcim tlakom kvôli odchodu kapitálu počas roka 2009.

9)Index Reuters/Jefferies CRB poklesne na 30%, na hodnotu 150. Komoditná bublina praská, výstrelky špekulantov sú tak veľké, že skreslili štatistiky dopytu a ponuky.

10)V roku 2009 dôjde k prvej stabilizácii ázijských mien k CNY. Ázijské ekonomiky sa budú vo zvýšenej miere zameriavať na Čínu, aby našli nových obchodných partnerov a znížili svoje doterajšie zameranie na USA.

David Karsbøl, hlavný stratég Saxo Bank, uvádza:

„Vôbec nieje prehnané nazývať dnešnú situáciu najhoršou ekonomickou krízou. Bohužiaľ, takmer sa splnili všetky naše predpovede z minulého roku. To, čo bývalo prehnané, sa teraz zdá byť normálne,“ hovorí David Karsbøl. „V roku, keď dochádzalo k najväčšej fluktuácii trhov a ekonomík ako kedykoľvek predtým, sa nič nezdá neobyčajné alebo nemožné. Predpokladáme, že rok 2009 bude v rovnakej miere nepredvídateľný a preto sme urobili desať šokujúcich predpovedí, ktoré sa vo veľkej miere zameriavajú na to, čo by sa mohlo stať globálnym indexom a menám. Rok 2009 sa stane bodom obratu, pretože sa situácia už ďalej zhoršiť nemôže. A to je pozitívny jav,“ uvádza D. Karsbøl.

V roku 2008 index S&P 500 klesol o viacej ako 25 % oproti svojmu maximu 1182 z roku 2007, svetové ceny ropy sa priblížili predpovedanému maximu 175 USD a ekonomický rast vo Veľkej Británii sa stal negatívnym. Je otázne, ktoré naše predpovede pre rok 2009 sa splnia, ale súdiac podľa predošlých rokov sa niektoré z nich splnia určite.

 

Viac informacií o Saxo Bank

Slávka Bilá
Saxo Bank Central Eastern Europe Group
+44 77 2636 2150

Kasper Elbjorn
Saxo Bank Corporate Communications
+45 39 77 43 00
+45 30 65 4300

Saxo Bank A/S

Saxo Bank je dánska investičná banka založená v roku 1992. Špecializuje sa na online investície na medzinárodných kapitálových trhoch. Od roku 2001 je Saxo Bank plne licencovaná a regulovaná banka s plný status európskej banky. Odvtedy sa banke podarilo stať vedúcou inštitúciou v oblasti online obchodovania s celosvetovým pokrytím.

Saxo Bank umožňuje privátnym klientom a investorom obchodovať s devízami, akciovými derivátmi (CFD), akciami, futures, opciami a inými derivátmi. Okrem toho poskytuje správu portfólia prostredníctvom online obchodnej platformy SaxoTrader, ktorá je k dispozícii v širokej palete jazykov. Platforma bola vyvinutá interne v Saxo Bank a potvrdzuje výrazné zameranie na informačné technológie. SaxoTrader bol štyri roky po sebe ocenený prestížnou cenou e-FX ako najlepšia online retailová obchodovacia platforma, ako aj mnohými ďalšími oceneniami z tohto odvetvia.

Saxo Bank má viac ako 100 „White Lable“ partnerov a ich počet neustále rastie. Naša činnosť v oblasti „White Labelling“ spočíva v užívateľských úpravách a označovaní online obchodovacej platformy pre iné finančné inštitúcie a maklérov.

Viac informácií nájdete na našej webstránke www.saxobank.sk

Priemerné hodnotenie: 4.5 (2 votes)