Prihlásenie

Prevencia zostáva nevyužitá, DÔVERA koná

Prevencia zostáva nevyužitá, DÔVERA koná

Poistenci sa síce čoraz viac starajú o svoje zdravie, no stále nevyužívajú naplno bezplatnú prevenciu, ktorú im garantuje zákon a ktorú im je pripravená zabezpečiť zdravotná poisťovňa (ZP) DÔVERA. Najmenej využívanou je urologická prehliadka, najdisciplinovanejšie sa o predchádzanie chorôb starajú rodičia u svojich detí. ZP DÔVERA preto prijala potrebné opatrenia. Spustila pilotný projekt bezplatnej SMS preventívnej pripomienky, ešte viac zvýšila odmenu lekárom za zrealizovanú prevenciu, vyhlásila súťaž o najlepšieho lekára v prevencii a neustále rozširuje ponuku nadštandardných očkovaní. „Uvedomujeme si, že musíme aktívne pomáhať klientom starať sa o zdravie. Zanalyzovali sme, prečo je využívanie prevencie nedostatočné a urobili sme ústretové kroky voči lekárom aj poistencom,“ hovorí riaditeľka úseku predaja zdravotného poistenia ZP DÔVERA Dana Kondrótová.

Štatistiky ZP DÔVERA ukazujú, že využívanie prevencie postupne rastie, no stále je nedostatočné. Potvrdzuje sa, že dospelí sa viac starajú o zdravie svojich potomkov ako o to vlastné. Prevenciu vlani absolvovalo v priemere deväť z desiatich detí do 15 rokov. K praktickým lekárom pre dospelých však išlo len päť poistencov z desiatich, podobnú „popularitu“ ako praktickí lekári majú zubári. Využívanie preventívnych prehliadok u gynekológov predstavovalo 43 percent. Išli na ňu teda štyri ženy z desiatich. Najviac zanedbávanou preventívnou prehliadkou roku 2007 bola urologická. Spomedzi všetkých mužov nad 50 rokov sa v ambulancii u urológa objavilo len sedem percent, teda sedem zo sto.

Aby bol trend využívania zákonnej prevencie výraznejší, ZP DÔVERA robí konkrétne opatrenia. Ešte viac zvýhodnila platby lekárom za vykonanú prevenciu. Chce ich motivovať aj vyhlásením súťaže o najlepšieho lekára v prevencii za rok 2008, ktorú bude vyhodnocovať na budúcu jar (bližšie informácie zverejníme čoskoro). Okrem toho spustila pilotnú prevádzku bezplatnej služby Preventívna SMS pripomienka. SMS správou bude upozorňovať poistencov na blížiaci sa termín ich vyšetrenia u praktického lekára a gynekológa.

Od októbra sprístupní bezplatné očkovanie proti chrípke a 12-ročným dievčatám bude prispievať na vakcínu proti rakovine krčka maternice. Tieto očkovania doplnia už existujúcu ponuku nadštandardnej prevencie, a to:

- zrýchlený prístup k mamografii (71 663 vyšetrení za roky 2006 a 2007 a viacero zachránených životov)
- príspevok na kombinovanú vakcínu proti hepatitíde A a B (od júna 2007 preplatených vyše 2 000 vakcín)
- bezplatné očkovanie proti pneumokokom pre všetkých poistencov od dvoch rokov
- príspevok na očkovanie proti meningokokovej meningitíde pre všetkých poistencov od jedného roka
- príspevok na očkovanie proti kliešťovej encefalitíde pre všetkých poistencov od 18 mesiacov

***

DÔVERA, zdravotná poisťovňa, a. s. je najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku s 858 000 poistencami a s trhovým podielom 16 percent. Vznikla spojením zdravotných poisťovní SIDERIA a DÔVERA 1. januára 2007. Má zmluvy s vyše 10,6-tisíc poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. V nezávislých hodnoteniach inštitútu HPI v rokoch 2007 aj 2008 získala najvyššie možné ohodnotenie – rating A, pričom tento rok bola inštitútom HPI vyhlásená za najlepšiu zdravotnú poisťovňu na Slovensku. Poslaním DÔVERY je zabezpečenie kvalitnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti s dôrazom na prevenciu. Preto poistencom sprístupňuje rôzne preventívne služby. Je im k dispozícii prostredníctvom celoslovenskej siete pobočiek, nonstop bezplatnej Zákazníckej linky 0800 150 150. Rozvíja elektronickú komunikáciu v rámci špeciálnej zóny na www.dovera.sk. Podporuje verejnoprospešné aktivity zamerané najmä na malých pacientov a deti.

Priemerné hodnotenie: 2 (2 votes)